عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

امروز دخترم ازم گله کرد بهم گفت دیشب که خسته از راه رسیدی و من از مریضی خواب بودم تو

اصلا حالی ازم نپرسیدی حتی نیومدی تو اتاقم که بگی دخترم گلم عزیزم چت شده خدا بد نده

بهش گفتم بابا تو خواب بودی بعدشم من رفتم خوابیدم ولی............................................

اون راست می گفت چرا من حواسم نبود دخترم می بوسمت الهی همیشه سالم باشی این دفعه

رو به من ببخش ای همیشه زیبای من و مثل همیشه تو خوبی !!!! همین

+نوشته شده در یک شنبه 19 دی 1395برچسب:,ساعت11:2توسط hamid shahin | |