عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

 

+نوشته شده در یک شنبه 20 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت18:12توسط hamid shahin | |

I cant use any word for my father becausehe is the besttttttt man inthe world I  just say I LOVE YOU MY  FATHER بوسه

+نوشته شده در شنبه 12 ارديبهشت 1394برچسب:father,friend,love,life,ساعت17:44توسط 2lover | |

+نوشته شده در سه شنبه 1 ارديبهشت 1394برچسب:,ساعت12:8توسط hamid shahin | |