عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

today my  mother is sad ......and I  sad for that  I dont know what the happen for my mother and she become sad I hate this day 

+نوشته شده در چهار شنبه 27 خرداد 1394برچسب:,ساعت20:48توسط 2lover | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394برچسب:,ساعت10:45توسط hamid shahin | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394برچسب:,ساعت10:44توسط hamid shahin | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394برچسب:,ساعت10:42توسط hamid shahin | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394برچسب:,ساعت10:39توسط hamid shahin | |

 

+نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394برچسب:,ساعت10:34توسط hamid shahin | |

tonight Im broke....tonight I just want to died...tonight I hate all people in the world spetioly myself.....I saw some thing and now I just pray I died tonight ..... I  dont know how can I solve this problm .......... I can say SORRY ..SORRY FOR ALL THING SORRY MY FATHER SORRY

+نوشته شده در یک شنبه 10 خرداد 1394برچسب:,ساعت23:6توسط parisa shahin | |

 زندگی رو با تموم خوبیا و بدیاش دوس دارم همیشه فک می کردم اگه دوباره متولد شم دوباره همین مسیر زندگی رو تکرار می کردم از همه جاش راضیم حتی وقتی که مرگ رو داشتم تجربه می کردم یا ته نومیدی بودم الان که نشستم به گذشته نیگا می کنم می بینم همه اون چیزا لازمه و مقدمه یه موفقیت بوده که من اون لحظه  نمی دیدم  ولی انتظار نداشتم..................

که عزیز دلم کسی که تموم زندگیمو تموم تجربه هامو تموم اسرار مگو رو براش گفتم که حداقل اون لازم نباشه تجربه هایی مثه مرگ یا ته نومیدی رو داشته باشه پیش من نقاب بزنه و بخواد منو گول بزنه و اونی نباشه که بود دلم گرفته ...................تو خوب بودی همین

+نوشته شده در یک شنبه 10 خرداد 1394برچسب:,ساعت16:23توسط hamid shahin | |