عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

 

+نوشته شده در چهار شنبه 29 مهر 1394برچسب:,ساعت9:38توسط hamid shahin | |

 

 

 

امروز تولد یک حادثه در زندگی دخترمه نمیدانم که خوش یمن است و یا بد یمن ولی این حادثه متولد شده است و من نمی توانم انکارش کنم فقط میتوانم آرزو

کنم که تولدش مبارک باشد انشالله>...... توخوبی همین!!!!!!

+نوشته شده در یک شنبه 19 مهر 1394برچسب:,ساعت12:10توسط hamid shahin | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 15 مهر 1394برچسب:,ساعت10:50توسط hamid shahin | |

 

راه طولانی در پیش است و هیچ کس غیر از من و تو افق را نمی بیند و بایستی گام به گام به سمت افق پیش بویم 

و امیدوار که به سر منزل مقصود می رسیم چون دستت در دست من است و من می بینم آنچه که تو نمی بینی ......

...... تو خوبی همین!!!!

+نوشته شده در یک شنبه 12 مهر 1394برچسب:,ساعت13:28توسط hamid shahin | |

 نمی دونم وقتی دیوونه میشم دلم میخواد بنویسم یا وقتی می نویسم دیوونه میشم

هر چی که هست دل دیوونه ما دیوونه یه دله که یکم دورتر از ما داره تند تند میزنه

فکر میکنه که دل ما بیخیاله دلش شده و دست و پا میزنه

یکی نیس که بگه آخه :

دلکم دلبرکم , گلکم نازگلکم ,تو کجا و من کجا 

دل من یه کمی سنگی شده 

شایدم سنگی به دلم ضربه زده 

ضربه سنگ به دلم رو بیخیال 

تو دلت یه وقتی آبی تکونی , چیزی نخوره

+نوشته شده در دو شنبه 6 مهر 1394برچسب:,ساعت14:34توسط hamid shahin | |

  I wnana to talk with my idol but I cant because I cant tell him I want to say to  him :can we be friend like past?I miss past I wanana but I Cant show you and I cant talk with you because I lied to you and you cant rely me I know that I dont know what am I sayI dont know I have one request I wanana to be friend with you like past I hope you accept that but .... :(

+نوشته شده در پنج شنبه 2 مهر 1394برچسب:,ساعت21:0توسط 2lover | |

دختر کوچولو و پدرش در حال عبور از پل روی رودخانه بودن..

پدر از دختر کوچولو پرسید: اگه ترسیدی دست منو بگیر که داخل رودخانه سقوط نکنی

دختر کوچولو گفت: نه بابا شما دست منو بگیر

پدر با تعجب پرسید چه تفاوتی داره ؟

دختر کوچولو گفت:اگه من دست شمارو بگیرم و اتفاقی رخ بده ممکنه من دست شمارو رها کنم...ولی اگه شما دست منو بگیری و اتفاقی رخ بده من اطمینان دارم که شما دست منو رها نمی کنید

 

 

نتیجه اخلاقی : دستها تو به دست کسی بده که در هیچ شرایطی رهات نمی کنه

+نوشته شده در چهار شنبه 1 مهر 1394برچسب:,ساعت12:36توسط hamid shahin | |