عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

دنیامون شده

پر از

خنده های الکی :)

#عکس#خودم#ادمین#سایت

+نوشته شده در دو شنبه 18 مرداد 1395برچسب:happy,fake,sad,world,fakehappy,خنده,مصنوعی,الکی,ناراحت,laugh,cry,ساعت23:17توسط 2lover | |

The mission ofthe prophet,good-natured kind on all Muslims happy
 

 

+نوشته شده در چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:prophet,happy,muslims,ساعت21:46توسط 2lover | |

 پدر بسيار دوستت دارم و شرمسارم براى بديهايم هميشه برايم بمان تنها دليل نفس كشيدنم

+نوشته شده در پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395برچسب:happy fathers day,love,happy,father,ساعت15:34توسط 2lover | |

Happy valentine...........some people have someone for love........some people is alon because their love leaved them ...........and also some people dont have any love in their life.... BUT......All of us have love in our life and we have to buy the gifts for them they are my Father and my Mother ok go and buy gift for them even your gift is just flower

+نوشته شده در شنبه 24 بهمن 1394برچسب:valentine,love,happy,mother,father,ساعت21:51توسط 2lover | |

         Happy new year every body I wish for you have very nice year

+نوشته شده در پنج شنبه 10 دی 1394برچسب:new year,2016,happy,best year,ساعت20:21توسط 2lover | |

Happy valentine everybody I wish the couple have best day in their life .......father happy valentine ..I love you so much  بوسه

valen.jpg

+نوشته شده در شنبه 25 بهمن 1393برچسب:love,valentine,happy,have best day, love couple,ساعت16:6توسط 2lover | |