عاشقانه من و پدرم با خدا

just love god and father

دنیامون شده

پر از

خنده های الکی :)

#عکس#خودم#ادمین#سایت

+نوشته شده در دو شنبه 18 مرداد 1395برچسب:happy,fake,sad,world,fakehappy,خنده,مصنوعی,الکی,ناراحت,laugh,cry,ساعت23:17توسط 2lover | |

Sometime u are sad but u dont know the reason but sometime u sad and u know why and u can solve that but somtime u are sad and u  know the reason of that but u dont konw what can u do to solve that and u cant told anybody and u have to laughing in front of everybody because they ask u what happend and u cant told them .......its bad situation that u dont know what can u do.....and u just can say that god help me just that and now I want to say that god please help me Im in bad situation very bad  :(       

+نوشته شده در چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:sad,god,help,situation ,ساعت22:10توسط 2lover | |